Palen in Well

Een verbouwing leidt vaak tot overlast. En soms tot flinke uitdagingen. Bijvoorbeeld als een groot deel van een woning opnieuw moet worden opgebouwd en daarvoor eerst gefundeerd. Zeker in een dicht bebouwde omgeving kan dat een uitdaging zijn.

Parcum kreeg van aannemer Kramer en Zonen de opdracht funderingspalen te plaatsen voor een te verbouwen woning in Well. Omdat heien in de bebouwde omgeving geen optie was, werd gekozen voor casing draaipalen. Trillingsvrij kun je dan tot grote diepte funderen. In dit geval moesten de funderingspalen liefst 14,5 meter onder het maaiveld komen. Maar tijdens de uitvoering bleek een bijna ondoordringbare zandlaag danig ‘in de weg’ te zitten.

Na een kleine aanpassing van de boorinstallatie konden de palen zonder problemen op diepte geboord worden.

De buispalen werden vervolgens gewapend en volgestort met beton. De techniek voorkomt trillingsoverlast voor de omgeving en kan met relatief lichte apparatuur worden uitgevoerd. Nog minder overlast dus.

Impressie: