12 funderingspalen

De bouwwereld leeft weer op. En dan stijgt niet alleen het bouwvolume, maar ook de vraag naar kwaliteit. Het is de combinatie van een aantrekkende markt en steeds duidelijker vraag naar hoge kwaliteit in alle aspecten die voor Parcum de aanleiding was om de boorinstallatie verder uit te breiden met een zwaardere boormotor.

Dat resulteerde al direct in een fraaie opdracht van aannemersbedrijf Littel.  Ogenschijnlijk een eenvoudige klus: 12 funderingspalen voor een nieuwbouwproject. Omdat het om een project tussen bestaande bebouwing ging was klassiek heien geen opti e. En dan is boren met casing draaipalen een uitkomst. Trillingvrij en met relatief lichte apparatuur worden de palen in zowel slappe als vaste bodemlagen gebracht. Zonodig kan (bijvoorbeeld in weerbarstige zandlagen) met grouting (het tijdens het boren spuiten van grout bij de boorkop) ook daar doorheen worden geboord.

Dat maakt deze wijze van boren bij uitstek geschikt voor (mogelijk) verontreinigde bodems.

Het was het eerste project van de uitgebreide boorinstallatie van Parcum. Inmiddels volgden er al meer.

Impressie: